Trường hợp nào dự án được thuê đất Nhà nước không qua đấu giá?

Hỏi: Công ty tôi làm việc (100% vốn nước ngoài) muốn thuê đất Nhà nước để thực hiện dự án chăn nuôi heo sạch. Đây là dự án nằm trong diện ưu đãi đầu tư theo Khoản 3, Điều 6, Nghị định 210/2013/NĐ-CP.

Vậy xin hỏi, nếu không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 118, Luật Đất đai năm 2013, liệu dự án của công ty tôi có được phép thuê đất Nhà nước hay không?

thuedat ad68
Nếu đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành thì doanh nghiệp được thuê đất Nhà nước không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.
 (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Xin cảm ơn!

Trần Xuân Dũng (Tp.HCM)

Trả lời:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Điều 110; Điểm b, Khoản 2, Điều 118 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 19 Nghị định 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Khoản 3, Điều 6 Nghị định 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 19/12/2013 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Nhà nước sẽ cho thuê đất đối với trường hợp dự án nông nghiệp được miễn, giảm tiền thuê đất. Đồng thời, phần diện tích đất cho thuê này sẽ được quản lý bởi tổ chức, cơ quan và không phải thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Theo Chinhphu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *