Bị xóa hộ khẩu nếu không sống ở nơi cư trú lâu ngày?

Hỏi: Tôi có thắc mắc về việc có bị xóa hộ khẩu nếu xa nhà lâu ngày và thủ tục xóa hộ khẩu phức tạp không? Hiện vợ chồng tôi đang làm thủ tục ra nước ngoài định cư. Rất mong được luật sư giải đáp giúp.

Xin cảm ơn!

(Lê Sơn)

hk 6eb6
Người ra nước ngoài định cư thuộc trường hợp bị xóa đăng ký thường trú, hộ khẩu.

Trả lời:

Theo quy định hiện hành, xóa đăng ký thường trú là việc cơ quan có thẩm quyền đăng ký thường trú xóa tên người đã đăng ký thường trú trong sổ đăng ký thường trú và sổ hộ khẩu.

Người ra nước ngoài để định cư bị xóa đăng ký thường trú theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 22, Luật Cư trú 2006 bổ sung, sửa đổi năm 2013. Vì vậy, bạn thuộc trường hợp phải xóa đăng ký thường trú khi định cư ở nước ngoài.

Khoản 2, Điều 11, Thông tư 35/2014/TT-BCA ban hành ngày 9/9/2014 và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP quy định về thủ tục xóa đăng ký thường trú. Cụ thể như sau:

“a) Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày có người thuộc diện xóa đăng ký thường trú thì đại diện hộ gia đình có trách nhiệm đến làm thủ tục xóa đăng ký thường trú. Hồ sơ bao gồm: phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; sổ hộ khẩu; giấy tờ chứng minh thuộc một trong các trường hợp xóa đăng ký thường trú.

b) Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ thì cơ quan đăng ký thường trú phải xóa tên công dân trong sổ đăng ký thường trú và trong sổ hộ khẩu;

c) Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày xóa đăng ký thường trú, công an huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương; thị xã, thành phố thuộc tỉnh điều chỉnh hồ sơ đăng ký thường trú trong tàng thư hồ sơ hộ khẩu, thông báo cho tàng thư căn cước công dân và công an phường, xã, thị trấn nơi có người bị xóa đăng ký thường trú;

d) Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày xóa đăng ký thường trú, công an xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh có trách nhiệm thông báo công an huyện. Sau khi điều chỉnh hồ sơ trong tàng thư hồ sơ hộ khẩu, Công an huyện có trách nhiệm thông báo cho tàng thư căn cước công dân”.

Căn cứ theo các quy định nêu trên, để làm thủ tục xóa đăng ký thường trú, bạn cần nộp một bộ hồ sơ lên cơ quan công an quận. Theo đó, hồ sơ gồm các loại giấy tờ: Phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu; giấy tờ chứng minh việc xóa đăng ký thường trú để ra nước ngoài định cư và sổ hộ khẩu.

Luật sư, Th.s Phạm Thanh Bình
(Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội)

Theo Vnexpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *